Transformice Fur/Color Codes

Fawxy

CFM Admin
CFM Admin
Verified User
451
(Credits to @Batt_mellamy for this!)

Will update this soon.
452
Furs # 1-15
453
461 #CDC6C2/#63431A: 1st (Original cow fur)
462 #CDC6C2/#391F0E: 2nd (Elise Fur)
463 #7C8788/#EFE7DA: 3rd (Papaille Fur)
464 #EFEBE0/#342E22/#A47C4B: 4th (Calico fur)
465 #7F5A32/#EEE7DD: 5th (Hamster/ Brown and white fur)
466 #262626/#989593: 6th (Sooty fur)
467 #BF7517/#DDD2C8/#332F29: 7th (Tiger fur)
468 #B44F0D/#3A1F11/#EFE7DA: 8th (Fox fur)
469 #A29079/#303030/#E4D7C6: 9th (Wolf fur)
470 #99532B/#281F1A/#D0C4C4: 10th (Red-gradient fur)
471 #8E8273/#4C433E/#EFE5D5/A48865: 11th (Raccoon fur)
472 #F5F8F9/#DEE7EA/#67878F: 12th (Fluffy fur)
473 #9D3F0C/#EFE7DA/#311E12: 13th (Red panda fur)
474 #EFEBE0/#342D23: 14th (Zebra fur)
475 #EFEBE0/#514134/#342D23: 15th (Panda fur)

Fur # 16-30
476
477 #D7D9D6/#97948D/#535760/#393834: 16th (Moon fur)
478 #F9E9A1/#D28034/#3C0F00: 17th (Sun fur)
479 #3EAED7/#EFE7DA/#E0B583/#C27218/#342C1F: 18th (Leopard fur)
480 #231200/#562C19/#7C4024/#C6AE9D/#EEDBCC: 19th (Chestnut fur)
481 #C4BAB8/#372F2C: 20th fur (2013 Halloween fur (Skeleton)
482 #2D251A/#222222/#686867/#E1E1E1#51BDE2: 21st (Snow leopard fur)
483 #B67185/#A58B96/#EEE7DD/#EDC49A: 22nd (2014 Valentines fur)
510 #CC6903/#88B558/#384927/#F1CF9C/#FAF4E3: 23rd fur (2014 St. Patrick's day fur)
511 #1A81C5/#68C1EE/#954000/#E8C302/#EBEFEE/#1E1A14/#A11100/#FAC497: 24th fur (Toucan fur)
512 #3EA4CE/#FFFCED/#C0C0C0/EFAFAD: 25th fur (2014 Easter fur)

513
#79D8F8/#065988/#FFCA6F/#D1792F/#EEE6DF/#090200/#2E210D/#3EABD7/#512800/#ECC298: 26th fur (Egyptian fur)
514 #76CEEC/#04507F/#225066/#EEE6DF/#EEE7DD/#5A9A04/#F3CC57/#377ABE/#ECC298: 27th fur (2014 Brazil world cup fur)
515 #F18C14/#984A04/#FADDA9/#FFF7EC/#E29851/#984E29/#2C180D/#7A3D20/#ECC298: 28th fur (Giraffe)
516 #F3F7F6/#A9CCE2/#ECC298/#F3D8BD: 29th fur (Cloudy fur)
517 #FFB569/#1E1A14/#FE9118/#2E2016/#F7A957: 30th fur (2014 Halloween/ rottweiler fur)
Fur # 31-45
484
518 #F5F5F5/#736354/#3A2713/#43301C: 31st fur (2014 Christmas fur)
519 #EAEAE0/#9E8277/#3C303C/#F7E0BE/#FAC497: 32nd fur (2015 Fishing/ 'Striped marmot' fur)
520 #B8F8FF/#3F5677/#FFF8EE/#F5A6CD/#FADFE4: 33rd fur (2015 Valentines/ Cupid fur)
521
#FFF6EE/#100E0D/#B86A2C/#ECC298: 34th fur (Gazelle fur)
522 #E6C799/#693C21/#E28ECA/#EAB15A/#E3AA97: 35th fur (2015 Easter/ Chocolate egg fur)
523
#65C5EA/#EDE7DD/#393029/#A5A5A5/#E79527/#F2EDE9: 36th fur (Baby penguin fur)
524 #EEE8DA/#322E23/#F3CAA5/#ECC298: 37th fur (Music fur)
525 #52B9E3/#FAF4E1/#6B2508/#ED9C00/#38261A/#F3EBD4: 38th fur (Tails fur)
526 #BBB6B4/#354A9D/#FFF6EE/#DB3E2B/#ECC298/#FAC497: 39th fur (Anime schoolgirl fur)
527 #5EAFD0/#E7ECF0/#EDC297/#E0D7CE/#2E2F31/#EDC297: 40th fur (Cow fur)
528 #EDC49A/#695E54/#1D130E/#2C2221/#120D0D/#D0CDCA/#B41200/#D2CBC6/#201C18: 41st fur (2015 Halloween/ Vampire fur)
529 #322E23/#CEBC8C/#B8A378: 42nd fur (Mummy fur)
530 #E3C990/#876831/#C0BFBF/#ECC298/#3C2F27/#4CB6E1 : 43rd fur (2015 Christmas/ Eskimo fur)
531 #F36B11/#FAEED4/#FCC8BE/#A14F3F: 44th fur (Hamtaro fur)
532 #8C8B8B/#EFE7DA/#9D3C21/#F3CA47/#ECC298: 45th fur (King Fromangus fur)

Fur # 46-60
486
533 #EDE6DD/#7521B5/#A94AD9/#C46BFF/#F54980/#FC7735/#FAA63E/#BF5C7F: 46th fur (Rainbow Unicorn fur)
534 #8C8B87/#ECC298/#EEFBFF/#DFEFF3/#156679/#FFF348/#062128: 47th fur (Dragon Costume Fur)
535 #73121F/#3B0007/#2E0009/#F5B1B2/#FFE7E7: 48th fur (2016 Valentines/ Love fur)

536
#A216BF/#EEE7DD/#FFCE2E /#FFDA2E/#9A3DF5/#9FDF42/#F8D368/#C49307/#E5A4DC: 49th fur (2016 Carnival/ Carnival de Rio fur)
537 #79C9E4/#DC8DF/#4A8A93/#2A5762/#4B8998/#FFFFFF/#162F35/#91A0A3: 50th fur (Waterfall Fur)
538 #EDC45A/#E9EB80/#43E6EC/#209498/#EED046/#FFEFAA/#B17D1B/#E0E0E0/#4EB7BA/#FFC84D: 51st fur (Elisah fur)
539
#F9A533/#DB6204/#EC9D3A/#C97205/#FFDCC6/#FFDA9C/#6C9841/#472420/#242834/#FCE853: 52nd fur (2016 St Patrick's day/ Cassidy fur)
540 #5F5F5F/#FFDCC6/#951013/#F2F2F2/#38A8D9/#252424: 53rd fur (Chef outfit fur)
541 #7D553B/#D7AA84/#352111/#402B1A/#FCE9CE: 54th fur (Chipmunk fur)
542 #B8877C/#E2D0C6/#A88F87/#A13938/#8A5045/#623229/#481D0E/#A63C40/#621619/#FFF8EC/#9C8F78/#FFF5EE/#7BAB3E/#53722B: 55th fur (2016 Easter/ Egg fur)
543 #C4C4C4/#A1A1A1/#555555/#D2D2D2/#FEFEFE/#A8A3A3/#353434/#151414/#FFFFFF: 56th fur (Pinwheel fur)
544 #E5F1C9/#59683F/#A7C85E/#F5FFE0/#59683F/#5E703C: 57th fur (Leaf fur)
545 #F2DAAA/#B13600/#C54E14/#F2DAAA/#C54E14/#E55312/#FFB23C/#FFE73C: 58th fur (Fire fur)
546 #9D8C7A/#312823/#FEE2C1/#67564C/#9CE6FF/#FFF9F3: 59th fur (Grumpy cat fur)
547 #858726/#62602D/#59432C/#FFD8AF/#FEE2C1/#D6C79C/#8E7B53/#5E4830: 60th fur (Khaki fur)

Fur # 61-75
487

548 #6E8099/#2E3F59/#FFF0E0/#EEECED/#1D130E: 61st fur (Shark fur)
549 #AF74BF/#B08AC6/#79CADB/#232748/#FFFFFF/#2B2C3F/#4C5170/#434769/#493A72/#FA61B5/#3F7272/#BB90CF: 62nd fur (Galaxy fur)

550
#CD431E/#6B1F01/#FEEFEA/#321108/#1F0B04/#9A8A7B/#FFE3BD/#AA8666/#856A49: 63rd fur (Ladybug fur)
551 #FED0AC/#3B92C8/#64C039/#3C6B27/#EEECED/#F9A409/#65C639/#FA595A/#44A016/#5F5E5F/#F6C735/#4FB0F8: 64th Fur (Olympics fur)
552 #2A221D/#6A6461/#A28C7F/#120F0D/#FFF0E9/#AF957A/#917C66/#34271F/#1D130E: 65th fur (Orca fur)
553
#4C4745/#605855/#696260/#151515/#040000/#100F0E/#000000/#D7D7D7/#201F1E/#151412/#2C2A29/#4C4745/#2A221D/#120F0D/#171312: 66th fur (Weremouse fur)
554 #DADADA/#959190/#829182/#2E2C2D/#F7CF48/#C69C0C/#121111/#2F2D2E/#191818/#B6B0B0: 67th fur (Reaper fur)
555 #8E542E/#E9DBCB/#B83D2E/#85BF2D/#832216/#633A20: 68th fur (Gingerbread fur)
556 #666350/#3E3E34/#424034/#1D130E/#D2AE89/#F3D8BD/#191913/#FFBFEC/#FAECC0/#C4AF6A/#F0E9E1: 69th fur (Totoro fur)
557 #FBC741/#A1633C/#BE7C3E/#663C23/#2E231D/#4B3C39/#FFE3BC/#B77539/#FAB244/#EBA442: 70th fur (Bee fur)
558 #FA5642/#FEC49A/#ECC086/#F27056/#F5E5C0/#B47847/#DFA16E/#FFC99C/#F5E5C0/#BDA979/#FFC99C/#DFA16E/#A0BD35/#576B11: 71st fur (Fraise fur)
559 #F5F0E1/#FE883A/#F5F0E1/#FEC63A/#D05300/#FEBE3A/#EE3600/#F88E54: 72nd fur (Goldfish fur)
560
#FAE9A2/#B19A62/#EEBCC9/#FB690E/#858585/#D0CCBF/#5E5851/#FFFFFF: 73rd fur (Cockatiel fur)
561
#F6F1ED/#2D3D46/#F5E0A2/#8F6343/#EFC4A2/#1B47AE/#52AEC7/#49C9CC/#26343B/#44C9C4/#2E88B7/#2B6C8C: 74th fur (Blue budgerigar fur)
562 #2979C6/#B6DBFF/#16233F/#FFD933/#D9B61D: 75th fur (Palette surgeonfish fur)


Fur # 76-90
563
564 #313131/#171612/#8C4230/#EEEEEC/#4B3C39/#CE234D/#E96491/#E0E0E0/#E86723/#367D31/#244916: 76th fur (Pantherlily Fur)
565 #E9E9E9/#403634/#766D6E/#52453C/#94877E/#000000/#FFE420/#4A433F/#766D6E/#4B3C39/#FFFFFF: 77th fur (Owl fur)
566 #D2A79C/#8E6E67/#8A8988/#464544/#FFF0E0/#BBAB9A/#584E46: 78th fur (Elephant fur)
567 #536F2E/#415724/#FFDA4B/#6B5100/#3E2511/#544000/#744823/#F0ECE8/#E6D6BF/#FFFFFF/#252C46/#7A92EA: 79th fur (Duck fur)
568 #68808F/#768C99/#A5C0D5/#F6EFE7/#798EA1/#9AC0D7/#273C45/#11232A/#F6EFE7/#9AC0D7/#798EA1/#8DADC2/#798EA1/#DCE0E1/#68808F: 80th fur (Yeti fur)
569 #BF966C/#C9D1D0/#875834/#D7B27E/#BF9972/#9C6A41/#F5F3F1/#BC9061/#977451/#4D2D16: 81st fur (Barn owl fur)
570 #3D618D/#6F94E4/#0E2830/#ECEFF4/#9AADB6/#3D618D/#495259/#242426/#000201: 82nd fur (Blue jay fur)
571
#C4905D/#D1A274/#CC9C6D/8E6033/#EEDAB9/#EFDAB8/#623C15: 83rd fur (Eevee fur)

572

#FEF4EC/#F9EDE8/#F8E1E0/#FFF8ED/#856B5A/#91877C/#816B59/#91857B/#EAD4A7/#E3927D/#92867C/#634032: 84th fur (Lamb fur)
573 #FFE8D7/#E9CEBB/#403A46/#171719/#D59798/#381922: 85th fur (Opossum fur)
574 #E8CBB4/#C3867C/#9B0F2D/#711D31/#D46B7C/#47425B/#502022/#776960/#D20B3C: 86th fur (2018 Valentines Day fur)
575 #3B94BB/#074B88/#052345/#EDF8E0/#CCC7E2/#DF3427/#8A080C/#4E4335/#010204/#BAE2E4: 87th fur (Marill fur)
576 FBF2E6/A7A498/F4E38B/918757/C18638/724B1C/8A5E34/53341B/583B23/E3B264/956F3D/C78D39: 88th fur (Chocolate Banana fur)
577
#A87C57/#EDF8E0/#E1D1C7/#483422/#3F2E1E/#7B462D/#3F2E1E/#E1D1C7: 89th fur (Deer fur)
578 #EDDFC5/#BB967D/#A87C57/#7B462D/#EDC49A/#865543/#BB967D/#E0B48D/#B57A55/#865543/#DBCAA9/#BB967D: 90th fur (Furret fur)
580 #D9D0C1/#B3A98E/#3B3A3F/#070606/#F5F4F4/#9F9490/#252427/#C4A5A0/#917B6E: 91st fur (Hyena fur)
581 #C8A36C/#9A6646/#EDF8E0/#E1D1C7/#252427/#914545/#691C1C: 92nd fur (Fennec fox fur)
582 #966B3E/#6E4D2D/#362416/#FFA22F/#EA6414/#FAF9F1/#A68C67/#E1D8C7/#A68C67/#693F1F/#522B14: 93rd fur (European robin fur)
583 #484B69/#776C64/#F0D28D/#997C56/#EAB353/#B56E4C/#F9F9F9/#875446/#FDEFC1: 94th fur (Star fur)
584 #444652/#292A2f/#E25A4A/#C1402D/#955957/#FBE426/#D5D2D6/#909095: 95th fur (Litten fur)
585 60381B/442517/935E37/523729/C87F44/FAC47E/9C764E/5A3F2E/834E1F/9E8988/FAE4B3/351900/FFF3E4/F19840/FFCD9C/CA8A5A/A26F45: 96th fur (Lion fur)
586 #E4E6EB/#142138/#7D89AA/#713E40/#EDEFF3/#D89A56/#042544 - 97th Fur (Pygmy falcon fur)
587 FFF6E9/978778/342F19/221912/60300A/8B4F1D/D9B99C/EE8962: 98th fur (White tiger fur)

588
#EAEAEA/#3B3837/#393939/#837A7B/#875C48/#1B1917/#E9DE61/#221C17: 99th fur (Lemur fur)
589
#3D3D3D/#191917/#F6F0E2/#A8A39D/#FDD2CB/#C4938C: 100th fur (Skunk fur)
590 #8BE02F/#65B01A/#636363/#3D3D3D/#2E2E2E/#303030/#474747/#383838/#1C1C1C/#404040/#525252: 101th fur (Nightfury fur)
591 #F6E9D9/#CBB38D/#F0B386/#D08160/#F4C29D/#F5A682/#FCCF9F/#D49F67/#5D4528/#775937/#41301C/#A78049/#382918: 102nd fur (Hedgehog fur)
592 #F3E4DD/#A59F9B/#4B1A1D/#2B1417/#A62E35/#76242A/#24242F/#CE6E25/#B15E2A/#8D471A/#4AB2B9/#377179/#B42834: 103rd fur (Sugar Skull fur)
593 #79CEE0/#336E8C/#DFE5F2/#E8E5C2: 104th fur (Vaporeon fur)
594 #884B38/#2A2311/#56271B/#120F07/#E3BBA1/#8E695B/#B47D69/#935C49/#BA6800: 105th fur (Tanuki fur)


Fur # 106-110
595 596 597 598 599
615 #D58141/#AD520C/#FAFAFA/#BCB0C8/#A3390F/#151112/#B44C47/#22211F/#140F13/#5D1A00: 106th fur (Caracal fur)
616 #875729/#F4EBE4/#3F2A19/#270803/#876947/#5A4832: 107th fur (Horse fur)
617 #FFBDB6/#E48989/#D33D3D/#FF6053/#6D0800/#C43A13/#BEAFDC/#FFE9EA/#EDF8E0/#F4492F/#EF6C34/#F2F85A/#86CA51/#864CA1/#C78676/#B05353: 108th fur (Carebear fur)
618
#FDDED6/#FEBDB4/#F7AFA4/#F58879/#DCA499/#F99F96/#E07E75/#C6665C/#D6463B/#A12122: 109th fur (Axolotl fur)
619 #75B2DC/#68AFCB/#204697/#1D376C/#111A2E/#252B39/#C6E6E5/#DCE7C0/#F2E087/#F9F9FB/#CEEAFF/#8EA4B2/#788A98/#B2C0C1/#5B616F: 110th fur (Blue tit fur)
 
Last edited:
Top