Cheese for Mice Beta
ID: 1131965
Members: 11
Position: 397
Atelier 801 profile
Overall statistics
Statistic Value Ratio
Rounds played 1,578,491
Cheese gathered 594,519 37.66%
Cheese gathered first 195,695 12.4%
Bootcamp 12,300 0.78%
Shaman statistics
Statistic Value Ratio
Mice saved 914,512 57.94%
Mice saved (hard) 404,430 25.62%
Mice saved (divine) 361,287 22.89%
Cheese gathered as shaman 51,964 3.29%
Survivor statistics
Statistic Value Ratio
Rounds played 17,795
Rounds survived 6,685 37.57%
Mice killed 13,660 76.76%
Times as shaman 1,935 10.87%
Racing statistics
Statistic Value Ratio
Rounds played 281,503
Rounds completed 70,910 25.19%
Cheese gathered first 38,590 13.71%
Games won 62,841 22.32%
Date Leaderboard Members Rounds Cheese First Saves Bootcamp
15/11/19 212 15 2,293,945 902,195 301,984 1,352,553 16,172
14/11/19 213 15 2,293,404 901,994 301,959 1,352,338 16,172
13/11/19 213 15 2,292,918 901,798 301,932 1,352,117 16,172
12/11/19 168 16 2,685,036 1,073,125 364,893 1,587,915 17,284
11/11/19 162 17 2,768,361 1,109,024 369,168 1,633,845 19,604
Username Level Rounds Cheese First Saves Bootcamp
Ondzer#3980 173 381,789 189,006 42,646 378,890 919
Litoke 135 329,105 112,136 46,223 183,566 1,486
Nearskrillex 119 258,405 79,932 36,360 89,524 2,999
Aleeeeeeeeeeeee#6420 115 129,747 52,777 24,679 95,512 2,587
Nemi_queen#2742 107 97,297 46,317 9,662 68,171 407
P_rincess#9216 101 128,512 41,851 14,228 52,300 2,146
Aleeeeeeeeeeeee#6337 83 104,191 32,005 8,509 18,852 36
Haloidea 77 101,121 22,207 10,557 10,275 620
Mmmmmmmmmmmm#4316 74 32,614 15,452 1,038 16,543 134
Shaklmi#4801 39 5,375 1,446 540 837 0
Fl4ma#9496 37 10,335 1,390 1,253 42 966